podporte nás - Crux 2022

CRUX
A KERESZT AZ EGYETLEN REMÉNYÜNK
Prejsť na obsah
Od založenia Cruxu sme za jedenásť rokov prešli dlhú cestu. Koncerty, chvály, veľa nacestovaných kilometrov, napísané a vydané piesne, albumy, či videoklipy. Veríme, že našou tvorbou a činnosťou robíme svet krajším a budujeme v ľudských srdciach Božie kráľovstvo.
       
Nič z tohto by sme však nemohli dosiahnuť bez pomoci našich podporovateľov a dobrodincov. Sme preto vďační každému, kto počas týchto rokov stál pri nás a podporil nás, či už modtlitbami, finančne, alebo akoukoľvek inou formou.Kostolná pri Dunaji 48
903 01 Senec, SLOVAKIA
Číslo účtu (IBAN):
SK07 0900 0000 0001 8244 7662
SWIFT (BIC): GIBASKBX
ORGANIZOVANIE
KONCERTOV, MÉDIÁ

Sikula Gábor
SK +421 904 539 405
info@cruxegyuttes.sk
CRUX
Návrat na obsah